Không có tuần thi nào đang diễn ra

00


ngày

00


giờ

00


phút

00


giây

CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET VỀ "DÂN VẬN KHÉO" TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về "Dân vận khéo" nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân vận của chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; nâng cao nghiệp vụ, kiến thức công tác dân vận, năng lực xử lý tình huống công tác dân vận ở cơ sở; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận, nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vào cuộc sống, cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng thời, tạo đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, thiết thực và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân của các địa phương về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Cuộc thi chính thức
Diễn ra 6 tuần liên tục
Bắt đầu thi tuần thứ nhất từ ngày 14/08/2023, kết thúc vào ngày 22/09/2023
Thời gian

Thời gian mỗi tuần thi bắt đầu từ 08h00 ngày thứ Hai và kết thúc vào 15h00 ngày thứ Sáu

Tuần 1

Từ 14/08 - 18/08/2023

Tuần 2

Từ 21/08 - 25/08/2023

Tuần 3

Từ 28/08 - 01/09/2023

Tuần 4

Từ 04/09 - 09/09/2023

Tuần 5

Từ 11/09 - 15/09/2023

Tuần 6

Từ 18/09 - 22/09/2023

Đối tượng dự thi

Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn Tỉnh TT-Huế

Cách thức tham gia cuộc thi

Cách 1: Truy cập website https://tinhuytthue.vn/, vào banner của Cuộc thi để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.

Cách 2: Truy cập vào trang website của cuộc thi trên Hue-S để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.

Cách 3: Truy cập trực tiếp vào trang web của Cuộc thi, tại địa chỉ:
https://thidanvankheo.thuathienhue.gov.vn/.

Cách 4: Truy cập gián tiếp thông qua các banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên giao diện trang chủ của Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.

KẾT QUẢ CUỘC THI CỦA CÁ NHÂN

BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ - TUẦN 6

Đến hết tuần thi thứ 6, có: 28491
người
31350
lượt
ĐẢNG BỘ SỐ NGƯỜI SỐ LƯỢT ĐẢNG BỘ SỐ NGƯỜI SỐ LƯỢT
Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 1079 1138 Thị xã Hương Thủy 10404 10898
Công an tỉnh 196 213 Thị xã Hương Trà 1564 1754
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 21 25 Huyện Quảng Điền 1170 1392
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 30 38 Huyện Phú Vang 1329 1436
Đại học Huế 74 91 Huyện Phong Điền 1132 1367
Bệnh viện Trung ương Huế 30 30 Huyện Phú Lộc 1370 1485
Học viện Âm nhạc Huế 3 3 Huyện Nam Đông 1791 2106
Thành phố Huế 6015 6582 Huyện A Lưới 2283 2792
Đến hết tuần thi thứ 6, có: 28491
người
31350
lượt
ĐẢNG BỘ SỐ NGƯỜI SỐ LƯỢT
Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 1079 1138
Công an tỉnh 196 213
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 21 25
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 30 38
Đại học Huế 74 91
Bệnh viện Trung ương Huế 30 30
Học viện Âm nhạc Huế 3 3
Thành phố Huế 6015 6582
Thị xã Hương Thủy 10404 10898
Thị xã Hương Trà 1564 1754
Huyện Quảng Điền 1170 1392
Huyện Phú Vang 1329 1436
Huyện Phong Điền 1132 1367
Huyện Phú Lộc 1370 1485
Huyện Nam Đông 1791 2106
Huyện A Lưới 2283 2792