BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN

Giải nhất

Nguyễn Khắc Tuấn

Chuyên viên Trung Tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền

Giải nhì

Hoàng trọng minh

Cán bộ UBND phường Phú Bài - Thị xã Hương Thủy

Giải nhì

Trần Phú Hảo

Giám đốc kho bạc nhà nước huyện Quảng Điền