BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
1 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 30 38