BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 6014 6581
1 Thành phố Huế 466 499
2 Xã Phú Dương 476 532
3 Phường Phú Thượng 310 330
4 Phường Đông Ba 291 359
5 Phường Phú Nhuận 268 285
6 Phường Xuân Phú 242 252
7 Xã Phú Mậu 204 218
8 Phường Thuận An 198 214
9 Phường Gia Hội 171 183
10 Phường An Đông 166 179
11 Phường Kim Long 162 165
12 Phường Tây Lộc 162 165
13 Phường Vỹ Dạ 160 170
14 Phường Thủy Vân 157 175
15 Phường Hương Vinh 154 178
16 Phường Thuận Hòa 148 175
17 Phường Phước Vĩnh 142 150
18 Phường An Cựu 139 148
19 Phường Trường An 138 145
20 Phường Vĩnh Ninh 134 141
21 Xã Hương Phong 134 147
22 Phường Thuận Lộc 130 133
23 Phường Hương Long 126 129
24 Xã Hương Thọ 123 132
25 Xã Thủy Bằng 120 129
26 Phường An Hòa 114 144
27 Phường Hương Hồ 112 117
28 Phường Phú Hội 106 111
29 Phường Thủy Xuân 94 99
30 Xã Phú Thanh 92 95
31 Phường Hương Sơ 91 91
32 Phường Phú Hậu 89 115
33 Phường An Tây 84 124
34 Phường Phường Đúc 84 97
35 Xã Hải Dương 79 80
36 Phường Thủy Biều 76 84
37 Phường Hương An 72 91